Úvod
Obnova krajiny

Naše společnost se od roku 2010 specializuje na obnovu krajinných struktur na Moravě, realizovaných v rámci podpory z Operačního programu životního prostředí.

Majitelům pozemků – obcím, městům, fyzickým i právnickým osobám nabízíme:

V rámci Operačního programu životního prostředí je možné žádat na podporu projektů zaměřené na: